modestraat

Nu winkelketen WE Fashion binnen Winkelcentrum Boven ’t Y is verhuisd naar een ander pand, zorgt de Modestraat voor tijdelijke invulling. Er staat o.a. werk van de Modestraat zelf, “de afvalkoningin” Frouwkje Smit en van Fleur Ouwerkerk.

Centrummanager Daan Woudhuysen van Winkelcentrum Boven ‘t Y is erg blij met de tijdelijke invulling. “Op de sociale media wordt regelmatig gemopperd over de leegstand in het winkelcentrum, maar in de praktijk valt dat erg mee. Van de 150 winkels staan er slechts zeven leeg, waarvan één het pand waar WE Fashion in zat. Dat is minder dan de gemiddeld 6,4% leegstand in winkelgebieden in heel Nederland. Wel vervelend is dat het pand waar WE Fashion in zat precies op een hoek zit en dus erg zichtbaar is. Om die reden ben ik erg blij dat we in samenspraak met de eigenaar voor tijdelijke invulling gezorgd hebben . Dat geeft een veel mooiere aanblik.”

leegstand 1leegstand 2

“We hebben in de afgelopen tijd wat pech gehad met nieuwe leegstand door winkelketens die failliet zijn gegaan,” vervolgt de centrummanager. “Over het algemeen zijn de ondernemers hier in het winkelcentrum echter behoorlijk positief. Dat ketens als WE Fashion, Nelson, Specsavers en Holland & Barrett investeren in verbouwingen laat zien dat zij vertrouwen hebben in de toekomst van hun winkels in dit winkelcentrum.”